Esimies­valmennukset

Esimiestyö on usein varsin yksinäistä. Johtajat ja esimiehet kohtaavat työssään monenlaisia hankalia ja tunnepitoisia asioita, joihin on löydettävä ratkaisuja ja voimavaroja.

Työelämän tilanteet voivat olla henkisesti kuormittavia. On tärkeää, että esimiehellä on paikka ja tila, jossa voi pysähtyä pohtimaan esimiestyön herättämiä kysymyksiä.

Esimiesvalmennus auttaa löytämään uusia näkökulmia ja työkaluja johtamisen haasteisiin. Esimiesvalmennukset voivat olla yksittäisiä luentoja, työpajoja, koulutuspäiviä tai pidempiä valmennusjaksoja. Valmennusten sisällöt valitaan huolellisesti asiakkaan tilanteen mukaan niin, että ne palvelevat sekä esimiehen ammatillista kehittymistä että laajemmin koko organisaation toimintaa.

Esimiesvalmennuksiin voidaan myös liittää työnohjausta tai puhelimitse tapahtuvaa henkilökohtaista sparrausta. Esimiestyön kehittäminen yksilöllisellä tasolla tukee tehokkaammin valmennuksessa opittujen asioiden viemistä arkityöhön sekä esimiehen omaa kasvua ammattilaisena.

 

Esimiesvalmennusten teemoja

Esimiehille ja johdolle voidaan rakentaa työpajoja, koulutuspäiviä tai pidempiä valmennusjaksoja haluamienne teemojen ympärille. Valmennusten sisältöjä ovat olleet esimerkiksi:

  • Esimiehen ja johtajan rooli työyhteisössä
  • Mitä on hyvä työ – terveen ja toimivan työyhteisön perustat ja tärkeimmät rakennuspalikat
  • Työyhteisötaidot ja esimiestyö
  • Luovuus, luottamus ja yhteistyö
  • Muutoksen johtaminen
  • Epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla – esimiehen rooli, vastuut ja toimintatavat
  • Haastavat tilanteet esimiestyössä: konfliktit, kriisit ja elämäntapaongelmat
  • Ryhmän dynamiikka – erilaisuus ja samanlaisuus työyhteisössä
  • Viestintä, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • Esimiehen oma hyvinvointi ja stressinhallintakeinot

"Paras koulutus tähänastisessa elämässäni." Minna

"Olen tehnyt pitkän uran apulaisosastonhoitajana ja osastonhoitajana, ja tämä oli parasta esimieskoulutusta ikinä." Anne

"Erinomainen koulutus. Pelkkää positiivista sanottavaa. Mielettömän hyvä kouluttaja, suosittelen jatkossa koulutusta muillekin." Johanna

"Lohmanilla on erinomainen tieto/taito ja kyky tuoda asia esiin uskottavasti sekä hän toi tilaan paljon myönteistä energiaa. Arvostan erittäin suuresti!"

"Kiitos mahtavasta luennosta, olen ihan fiiliksissä siitä! Olisin voinut kuunnella Annaa vaikka koko päivän, hauska tapa puhua vaikeista/erittäin tärkeistä asioista." Outi

"Aivan vallattoman ihastuttava ja todella taitava ja asiantunteva kouluttaja! En edes muista, milloin olisin ollut niin tyytyväinen koulutukseen, jos milloinkaan, kuin hänen koulutuspäivänsä jälkeen."

"Sisältö ja esitystapa olivat erinomaisia. Aihetta, asiaa ja asiantuntemusta olisi ollut toiseenkin koulutuspäivään."

"Paras koulutussessio, jossa olen ollut pitkään aikaan!"

"Todella loistava kokonaisuus, käytännönläheinen ja hyviä esimerkkejä, jotka avasivat esimiestyön haasteita monelta kantilta."

"Annan rauhallinen ja positiivinen ote sekä hyvin struktutoitu kokonaisuus oli tosi hyvä monissa liemissä keitetylle kokeneellekin rehtorille."

"Kouluttaja oli todella asiantunteva ja luennot hyviä. Haluaisin jatkossakin osallistua hänen koulutuksiinsa."

"Annalle suurkiitokset lämpimästä, huumorintajuisesta ja asiantuntevasta tavasta esittää asiansa ja saada meidät koulutettavat mukaan jakamaan omia kokemuksiaan."

"Iso kiitos hyvästä koulutuksesta! Loistava luennoitsija!"

Muut palvelut esimiehille: