Esihenkilö­valmennukset

Johtamistyö on usein varsin yksinäistä. Johtaja ja esihenkilö kohtaa työssään monenlaisia hankalia ja tunnepitoisia asioita, joihin on löydettävä ratkaisuja ja voimavaroja.

Työelämän tilanteet voivat olla henkisesti kuormittavia. On tärkeää, että esihenkilöllä on paikka ja tila, jossa voi pysähtyä pohtimaan johtamistyön herättämiä kysymyksiä.

Esihenkilövalmennus auttaa löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja johtamisen haasteisiin. Valmennukset voivat olla yksittäisiä koulutuksia tai työpajoja, tai pidempiä valmennusjaksoja. Valmennusten tavoitteet ja sisällöt määritellään tarkasti niin, että ne palvelevat sekä esihenkilön ammatillista kehittymistä että koko organisaation toimintaa.

Esihenkilöiden ryhmävalmennuksiin on hyödyllistä liittää henkilökohtaista työnohjausta tai sparrausta. Usein mahdollisuus pohtia yhdessä valmentajan kanssa haastavia käytännön kysymyksiä tukee tehokkaimmin oivallusten jalkauttamista arkityöhön sekä esihenkilön omaa kasvua ammattilaisena.

Esihenkilövalmennuksen syventämiseksi voidaan tarvittaessa käyttää myös WorkPlace Big Five-menetelmää. Tämä on persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva yksilö- ja tiimiprofilointi­työkalu, joka auttaa tunnistamaan paremmin yksilöllisiä ominaisuuksia sekä luontaisia taipumuksia. Menetelmää voi käyttää paitsi esihenkilöiden yksilöllisen sparrauksen, myös johtoryhmien kehittämisen ja tiimivalmennusten tukena.

Esihenkilövalmennusten teemoja

Esihenkilöille ja johdolle voidaan rakentaa työpajoja, koulutuspäiviä tai pidempiä valmennusjaksoja haluamienne teemojen ympärille. Valmennusten sisältöjä ovat olleet esimerkiksi:

 • Konfliktit ja niiden ratkaiseminen johtamistyössä
 • Epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla – esihenkilön rooli, vastuut ja toimintatavat
 • Työyhteisötaidot ja johtamistyö
 • Muutosnavigointi - muutoksen johtamisen ydinkysymyksiä
 • Johtajan ja esihenkilön työhyvinvointi - mikä johtamistyössä kuormittaa?
 • Johtajan oma hyvinvointi ja stressinhallintakeinot
 • Ryhmädynaamiset ilmiöt työpaikalla
 • Psykologista turvallisuutta rakentamassa
 • Neuvottelutaidon psykologiaa johtamistyössä
 • Luovuus, luottamus ja yhteistyö
 • Esihenkilön ja johtajan rooli työyhteisössä
 • Mitä on hyvä työ – terveen ja toimivan työyhteisön perustat ja tärkeimmät rakennuspalikat
 • Haastavat tilanteet esihenkilötyössä: konfliktit, kriisit ja elämäntapaongelmat
 • Motivaatio ja työn imu työyhteisössä
 • Tunneälykkyys johtamistyössä
 • Palautekulttuuria sorvaamassa
 • Rakentava vuorovaikutus ja valmentava johtaminen
 • Johtajan rajat ja rakentava assertiivisuus
 • Johtamistyö poikkeusoloissa

"Paras koulutus tähänastisessa elämässäni." Minna

"Olen tehnyt pitkän uran apulaisosastonhoitajana ja osastonhoitajana, ja tämä oli parasta esimieskoulutusta ikinä." Anne

"Erinomainen koulutus. Pelkkää positiivista sanottavaa. Mielettömän hyvä kouluttaja, suosittelen jatkossa koulutusta muillekin." Johanna

"Lohmanilla on erinomainen tieto/taito ja kyky tuoda asia esiin uskottavasti sekä hän toi tilaan paljon myönteistä energiaa. Arvostan erittäin suuresti!"

"Kiitos mahtavasta luennosta, olen ihan fiiliksissä siitä! Olisin voinut kuunnella Annaa vaikka koko päivän, hauska tapa puhua vaikeista/erittäin tärkeistä asioista." Outi

"Aivan vallattoman ihastuttava ja todella taitava ja asiantunteva kouluttaja! En edes muista, milloin olisin ollut niin tyytyväinen koulutukseen, jos milloinkaan, kuin hänen koulutuspäivänsä jälkeen."

"Sisältö ja esitystapa olivat erinomaisia. Aihetta, asiaa ja asiantuntemusta olisi ollut toiseenkin koulutuspäivään."

"Paras koulutussessio, jossa olen ollut pitkään aikaan!"

"Todella loistava kokonaisuus, käytännönläheinen ja hyviä esimerkkejä, jotka avasivat esimiestyön haasteita monelta kantilta."

"Annan rauhallinen ja positiivinen ote sekä hyvin struktutoitu kokonaisuus oli tosi hyvä monissa liemissä keitetylle kokeneellekin rehtorille."

"Kouluttaja oli todella asiantunteva ja luennot hyviä. Haluaisin jatkossakin osallistua hänen koulutuksiinsa."

"Annalle suurkiitokset lämpimästä, huumorintajuisesta ja asiantuntevasta tavasta esittää asiansa ja saada meidät koulutettavat mukaan jakamaan omia kokemuksiaan."

"Iso kiitos hyvästä koulutuksesta! Loistava luennoitsija!"

Muut palvelut esihenkilöille: