Esihenkilö­valmennukset

Johtamistyö on usein varsin yksinäistä. Johtaja ja esihenkilö kohtaa työssään monenlaisia hankalia ja tunnepitoisia asioita, joihin on löydettävä ratkaisuja ja voimavaroja.

Työelämän tilanteet voivat olla henkisesti kuormittavia. On tärkeää, että esihenkilöllä on paikka ja tila, jossa voi pysähtyä pohtimaan johtamistyön herättämiä kysymyksiä.

Esihenkilövalmennus auttaa löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja johtamisen haasteisiin. Valmennukset voivat olla yksittäisiä koulutuksia tai työpajoja, tai pidempiä valmennusjaksoja. Valmennusten tavoitteet ja sisällöt määritellään tarkasti niin, että ne palvelevat sekä esihenkilön ammatillista kehittymistä että koko organisaation toimintaa.

Esihenkilöiden ryhmävalmennuksiin on hyödyllistä liittää henkilökohtaista työnohjausta tai sparrausta. Usein mahdollisuus pohtia yhdessä valmentajan kanssa haastavia käytännön kysymyksiä tukee tehokkaimmin oivallusten jalkauttamista arkityöhön sekä esihenkilön omaa kasvua ammattilaisena.

Esihenkilövalmennuksen syventämiseksi voidaan tarvittaessa käyttää myös WorkPlace Big Five-menetelmää. Tämä on persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva yksilö- ja tiimiprofilointi­työkalu, joka auttaa tunnistamaan paremmin yksilöllisiä ominaisuuksia sekä luontaisia taipumuksia. Menetelmää voi käyttää paitsi esihenkilöiden yksilöllisen sparrauksen, myös johtoryhmien kehittämisen ja tiimivalmennusten tukena.

 

Esihenkilövalmennusten teemoja

Esihenkilöille ja johdolle voidaan rakentaa työpajoja, koulutuspäiviä tai pidempiä valmennusjaksoja haluamienne teemojen ympärille. Valmennusten sisältöjä ovat olleet esimerkiksi:

 • Esihenkilön ja johtajan rooli työyhteisössä
 • Mitä on hyvä työ – terveen ja toimivan työyhteisön perustat ja tärkeimmät rakennuspalikat
 • Työyhteisötaidot ja esihenkilötyö
 • Luovuus, luottamus ja yhteistyö
 • Muutoksen johtaminen
 • Epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla – esihenkilön rooli, vastuut ja toimintatavat
 • Haastavat tilanteet esihenkilötyössä: konfliktit, kriisit ja elämäntapaongelmat
 • Ryhmän dynamiikka – erilaisuus ja samanlaisuus työyhteisössä
 • Viestintä, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Esihenkilön oma hyvinvointi ja stressinhallintakeinot
 • Poikkeustilan johtaminen

"Sisältö ja esitystapa olivat erinomaisia. Aihetta, asiaa ja asiantuntemusta olisi ollut toiseenkin koulutuspäivään."

"Paras koulutussessio, jossa olen ollut pitkään aikaan!"

"Todella loistava kokonaisuus, käytännönläheinen ja hyviä esimerkkejä, jotka avasivat esimiestyön haasteita monelta kantilta."

"Annan rauhallinen ja positiivinen ote sekä hyvin struktutoitu kokonaisuus oli tosi hyvä monissa liemissä keitetylle kokeneellekin rehtorille."

"Kouluttaja oli todella asiantunteva ja luennot hyviä. Haluaisin jatkossakin osallistua hänen koulutuksiinsa."

"Annalle suurkiitokset lämpimästä, huumorintajuisesta ja asiantuntevasta tavasta esittää asiansa ja saada meidät koulutettavat mukaan jakamaan omia kokemuksiaan."

"Iso kiitos hyvästä koulutuksesta! Loistava luennoitsija!"

Muut palvelut esihenkilöille: