Esimies­valmennukset

Johtajat ja esimiehet, olette työpaikoilla usein varsin yksin. Kannatte vastuun tulosten lisäksi myös alaistenne hyvinvoinnista. Kohtaatte monenlaisia hankalia ja tunnepitoisia asioita, joihin teidän on löydettävä ratkaisuja ja voimavaroja.

Työelämän tilanteet voivat olla henkisesti hyvin kuormittavia. On tärkeää, että esimiehellä olisi paikka ja tila, jossa voi pysähtyä pohtimaan esimiestyön herättämiä kysymyksiä. Esimiesvalmennuksesta saat uusia näkökulmia ja työkaluja johtamistyön haasteisiin.

Esimiesvalmennukset voivat olla yksittäisiä luentoja, koulutuspäiviä tai pidempiä esimiesvalmennusjaksoja. Laajemmat valmennuskokonaisuudet koostuvat 4-8 tunnin koulutuksista, joiden teemat keskittyvät esimiestyön keskeisimpiin osa-alueisiin. Valmennuspäivien sisällöt valitaan huolellisesti tarpeidenne mukaan niin, että ne palvelevat sekä esimiehen ammatillista kehittymistä että laajemmin koko organisaation toimintaa.

Esimiesvalmennuksiin voidaan liittää yksilö- tai ryhmätyönohjausta, tai puhelimitse tapahtuvaa henkilökohtaista sparrausta esimiestyössä. Yksilöllisellä tasolla tapahtuva työn kehittäminen tukee tehokkaammin valmennuksessa opittujen asioiden siirtämistä arkityöhön sekä esimiehen omaa kasvua ammattilaisena.

Esimiesvalmennusten teemoja

Esimiehille ja johdolle voidaan rakentaa työpajoja, koulutuspäiviä tai pidempiä valmennusjaksoja haluamienne teemojen ympärille. Valmennusten sisältöjä ovat olleet esimerkiksi:

  • Esimiehen ja johtajan rooli työyhteisössä
  • Mitä on hyvä työ – terveen ja toimivan työyhteisön perustat ja tärkeimmät rakennuspalikat
  • Työyhteisötaidot ja esimiestyö
  • Luovuus, luottamus ja yhteistyö
  • Muutoksen johtaminen
  • Epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla – esimiehen rooli, vastuut ja toimintatavat
  • Haastavat tilanteet esimiestyössä: konfliktit, kriisit ja elämäntapaongelmat
  • Ryhmän dynamiikka – erilaisuus ja samanlaisuus työyhteisössä
  • Viestintä, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • Esimiehen oma hyvinvointi ja stressinhallintakeinot

Esimiesvalmennukset 1700 € /päivä + matkakorvaus sopimuksen mukaan.
Yksittäisissä luennoissa sekä pidemmissä valmennusohjelmissa hinnoittelu sopimuksen mukaan.
Hintoihin lisätään arvonlisävero.

"Paras koulutus tähänastisessa elämässäni." Minna

"Olen tehnyt pitkän uran apulaisosastonhoitajana ja osastonhoitajana, ja tämä oli parasta esimieskoulutusta ikinä." Anne

"Erinomainen koulutus. Pelkkää positiivista sanottavaa. Mielettömän hyvä kouluttaja, suosittelen jatkossa koulutusta muillekin." Johanna

"Lohmanilla on erinomainen tieto/taito ja kyky tuoda asia esiin uskottavasti sekä hän toi tilaan paljon myönteistä energiaa. Arvostan erittäin suuresti!" Nimetön palaute

"Kiitos mahtavasta luennosta, olen ihan fiiliksissä siitä! Olisin voinut kuunnella Annaa vaikka koko päivän, hauska tapa puhua vaikeista/erittäin tärkeistä asioista." Outi

Muut palvelut esimiehille: